Uw Herroepingsrecht

Wij hanteren, onder voorwaarden, een herroepingsrecht voor consumenten met een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product. (Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor zakelijke klanten.)

Inleiding:

We zijn bereid onder voorwaarden artikelen retour te nemen. Onbeschadigde artikelen kunt u tegen bepaalde voorwaarden retourneren, met uitzondering van Electronica, speciaal op verzoek bestelde producten, opmaat gemaakte producten en producten waarbij wordt vernoemd dat deze uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. Overige producten kunnen we binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden (herroepingsrecht) retour nemen, indien redelijkerwijs mogelijk, in een zo oorspronkelijk mogelijke staat.

Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan wordt er een creditfactuur aangemaakt voor de geretourneerde producten en wordt het bedrag zo snel mogelijk (uiterlijk 14 dagen), vanaf de datum dat de consument het product naar ons heeft terug gestuurd (volg de stappen hieronder), terugbetaald. Voldoet de retour zending niet aan de voorwaarden dan zullen wij redelijkerwijs een schadevergoeding inhouden / in rekening brengen.

Voor het retourneren moet u letten op de volgende zaken:
Let op of uw product niet tussen de uitzonderingen staat,
Zorg ervoor dat de producten indien mogelijk in de onbeschadigde, niet beschreven, originele fabrieksverpakking en/of nog ongeopende transparante gesealde verpakking zit met een onverbroken label,
Zorg ervoor dat de retour compleet, niet gebruikt, niet aangesloten is geweest (ook niet om te testen) en onbeschadigd is, (Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.),
Zorg ervoor dat u uw naam, bestelnummer en het retourformulier bij de retourzending aanwezig is.

Mocht u producten of de bestelling willen retourneren en voldoen aan de voorwaarden, handel dan als volgt:
 
Stap 1: Meldt de retour schriftelijk met behulp van ons retourformulier [DOWNLOADEN EN INVULLEN], en stuur deze dan per e-mail naar support@lpgwebshop.com

Om dit bestand te openen heeft u een tekstverwerker nodig, bijvoorbeeld Microsoft Office Word of Open Office

Vermeld het ordernummer en betreffende artikelnummer / artikelomschrijving.
Vervolgens ontvangt u van ons via de email een goedkeuring van uw aanvraag.

Stap 2: Na het opsturen van het ingevulde herroepingsformulier heeft de consument vervolgens nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren. De retourkosten zijn voor rekening van de consument, tenzij de ondernemer aangeeft zelf de kosten te dragen. Stuur uw pakketje terug naar ons retouradres:
 
LPG webshop.com
Ekkersrijt 3016, 5692 CA Son (NL)

Of naar een ander adres als de ondernemer dit aangeeft.

Stap 3: Na retourontvangst zullen we u het bedrag binnen 14 dagen terugbetalen, mits het product in goede orde retour ontvangen is.

Klopt er iets niet aan het product (bijvoorbeeld defect) of komt het niet overeen met wat u gekocht heeft (bijvoorbeeld het verkeerde product geleverd)? Dan kunt u dit binnen twee maanden na ontdekking bij ons kenbaar maken.

Aanvullende informatie met betrekking tot uw herroepingsrecht:
Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen de betaalde bedragen terugbetalen.

De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht binnen veertien dagen indien de betreffende goederen compleet en onbeschadigd geretourneerd worden, liefst zoveel mogelijk in of met de originele verpakking. Herroeping is ook mogelijk indien de goederen niet compleet en/of beschadigd zijn (na complete en onbeschadigde levering), maar alsdan zal de aanbieder in redelijkheid moeten worden vergoed voor de schade en/of het niet compleet zijn. De consument dient de leverancier na de afkoelingsperiode en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst een redelijke gelegenheid te gunnen alsnog het juiste product te leveren.

Beperkingen of uitsluitingen van het recht op ontbinding zijn alleen mogelijk ten gevolge van de specifieke aard van het product of de dienst. Deze beperkingen of uitsluitingen zullen duidelijk en met een verklaring voor de beperking of uitsluiting in het aanbod vermeld worden.