Hoe installeer je een LPG-Ringtank?

Marcel Tutorials 0 comment(s) 1257 view(s)

In dit artikel geven we praktische informatie en tips voor het veilig installeren van een LPG-Ringtank (LPG-damptank). Hoe bevestig je een ringtank in of onder je voertuig en welke reglementen moet je volgen.

In dit artikel geven we praktische informatie en tips voor de installatie van een LPG-Ringtank. Dit soort LPG-Tanks zijn er in verschillende maten verkrijgbaar waar de diameter en de hoogte van de tank kan variëren. In dit artikel beperken we ons tot 4-gats Ringtanks met vaste montage ogen aan de bovenzijde van de tank.

Een belangrijker onderscheid valt er te maken tussen LPG-Tanks toegepast als brandstoftank of als dampgastank. Deze tanks lijken in principe erg veel op elkaar, maar zijn in een aantal opzichten verschillend van elkaar, omdat ze op een verschillende manier worden gebruikt.

Een LPG-brandstoftank wordt gebruikt in voertuigen die op LPG rijden. Bij dit soort tanks komt het LPG er in vloeibare vorm uit, doordat het LPG via een stijgbuis in de tank vanaf de bodem uit de tank stroomt.

Dampgastanks worden gebruikt in vrijetijdsvoertuigen (zoals Caravans, Campers, Foodtrucks) en zijn meestal rood van kleur. Het gas wordt gebruikt om te verwarmen en koken en komt in dampvorm uit de tank. Bij damptank is de interne afnamebuis in het bovenste deel van de tank geplaatst, zodat het verdampte gasvormige gas er uit kan stromen.

Wil je meer over dampgastank leren, dan adviseren we u het artikel over dampgastanks en dampgassystemen in camper, caravan en foodtruck te lezen.

Bekijk hier onze Dampgastanks in de webshop.

Geldende Richtlijnen en Reglementen

Voor LPG-Brandstoftanks en LPG-damptanks gelden strikte voorschriften en reglementen voor een veilige en deugdelijke installatie.

Voor de installatie van LPG-brandstoftanks (en LPG-systemen) gelden er in Nederland de RDW-voorschriften. De exacte manier van installatie van de LPG-tank is afhankelijk van het type tank, de positie in het voertuig en de tankgrootte.

Hanteer het RDW-Handboek:

Of download de RDW-richtlijnen als PDF.

Voor damptanks (en dampgasinstallaties) daarentegen is de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR-2577-richtlijn van toepassing. (Er zijn echter veel overeenkomsten met de RDW LPG-inbouweisen.)  

Opsomming van belangrijke aandachtspunten:

In deze paragraaf geven we een korte en bondige opsomming van de meest belangrijke aandachtspunten bij de installatie van een LPG-Ringtank.

- Gebruik een voldoende sterke constructie voor de bevestiging van de LPG-tank. Houd daarbij rekening met aspecten zoals de grootte van de tank, het aantal en de kwaliteit van bevestigingsbouten, het aantal te gebruiken tankbevestigingen, etc. In de meeste gevallen wordt een ringtank middels de vast montage-ogen aan het voertuig bevestigd. De tank dient met minimaal 4 van deze bevestigingspunten te worden gefixeerd.

- Gebruik geen tanks ouder dan 10 jaar, met deuken of met corrosie.

- Gebruik alleen goedgekeurde LPG-Tanks (ECE 67R-01)

- Plaats de tank in de juiste positionering, volgens voorschriften van de fabrikant. De tankappendages (kleppen) dienen onder de juiste hoek te staan voor een correcte werking van de tank.

- Houd rekening met de minimaal vereiste afstand tussen het wegdek en onderkant tank (in het geval van onderbouw).

- De tank moet zodanig zijn gemonteerd dat er geen metaal met metaal in contact is, met uitzondering van de permanente bevestigingspunten van de tank. Permanente bevestigingspunten zijn bijvoorbeeld de montage-ogen die vast aan de onderkant van het voertuig worden bevestigd. Maar als de ringtank bijvoorbeeld in een reservewielbak van de auto wordt geplaatst, dient er isolatiemateriaal tussen de tank en de metalenwielbak te worden aangebracht. Hier wordt vaak plakschuim voor gebruikt.

Zie de RDW LPG-inbouweisen m.b.t. de tankmontage.

Tank in de binnenruimte:

In het geval dat een LPG-Tank in de binnenruimte van het voertuig wordt aangebracht zijn er extra aandachtspunten t.b.v. het voorkomen dat gassen in de binnenruimte terecht komen. De meeste belangrijke punten zijn:

- Gebruik een gasdichte behuizing op de tank (tankkast) voor het afvangen van eventueel afgeblazen gas uit de tank. Gebruik de bijbehorende tankkastrubbers en tules voor het gasdicht afsluiten van de in- en uitgaande slangen en leidingen.

- Sluit een ontluchtingsslang (of twee) aan op de gasdichte tankkast en plaats een bodemontluchting door de lager gelegen bodem, ten behoeve van het afvoeren naar de buitenlucht van eventuele gassen. Als de LPG-leiding door de ontluchtingslang mee naar buiten gaat, dan dienen er twee ontluchtingsslangen en bodemontluchters te worden gebruikt voor een voldoende doorlaatcapaciteit door de ontluchtingslang. Aansluiten op tankkast: 1x rechts onder, 1x links midden (bij tankkraan).

Lees hier de RDW-voorschriften m.b.t. dit onderwerp.

LPG-Tankbevestiging.

Een LPG-tank in een voertuig zoals een Auto, Camper of Foodtruck dient natuurlijk stevig te zijn bevestigd, zodat deze tijdens het rijden maar ook bij een eventuele aanrijding niet kan losraken en rond vliegen. Zorg er dus voor dat deze met een stevige constructie aan het voertuig is bevestigd. De RDW LPG-inbouweisen en de NPR-2577-richtlijn geven aan hoe een LPG-tank in een voertuig dient te worden bevestigd. De precieze manier hiervoor is afhankelijk van de grootte van de tank en de positionering (onderbouw of inbouw, etc.).

 

TIP! Plaats de appendages aan de achterkant

Een 4-gats Ringtank wordt (indien mogelijk) bij voorkeur zo gepositioneerd, dat de appendages (tankkleppen) naar achteren zijn geplaatst. M.a.w. de afnamekraan zit aan de achterkant van de tank. Het voordeel hiervan is dat er bij een leeg rakende tank tijdens acceleratie of het oprijden van een heuvel of berg, het LPG naar achteren stroomt en er voldoende LPG kan worden afgenomen uit de tank richting de motor.

 

Voor het monteren van LPG-ringtanks hebben we in principe 3 basis situaties.

1: LPG-Inbouw op de plaats van het reservewiel (in een metalen wielbak).

2: LPG-Inbouw op de plaats van het reservewiel (in een kunststof wielbak).

3: LPG-Onderbouw op de plaats van het reservewiel of op een ander geschikte plek onder het voertuig.

 

Hieronder geven we per basis situatie globaal aan hoe de tank te bevestigen en op welke aspecten je moet letten.

In deze categorie kunt u de verschillende bevestigingsmaterialen vinden voor Ringtanks.

 

1. LPG-Inbouw Ringtank verzonken op de plaats van het reservewiel (in een metalen wielbak):

De beste manier om een ringtank in de auto te plaatsen is op de plek van het reservewiel. De meeste auto's hebben het reservewiel in een wielbak in de achterbak geplaatst. (Tegenwoordig hebben veel auto's geen reservewiel meer, maar nog wel een wielbak of iets wat daar op lijkt. Overweeg anders een Cilindertank in de achterbak te plaatsen.)

Als het reservewiel wordt verwijderd, komt er een ruimte vrij waar meestal wel een ringtank in past. Kies voor een ringtank die qua diameter ongeveer overeenkomt met die van het reservewiel en die in de wielbak past (met eventueel nog spanhaken er langs te bevestiging.) Houd ook rekening met de hoogte van de ringtank. Het mooiste is als deze onder de afdekplaat past. Maar vaak wordt er ook voor gekozen om een hogere ringtank te gebruiken ten einde meer liters te kunnen tanken. Het feit dat dan de afdekplaat niet meer mooi past of omhoog komt, wordt dan vaak voor lief genomen.

Mogelijk zit er in het midden van de wielbak een constructie om het reservewiel te kunnen borgen. Deze constructie dient helaas meestal te worden verwijderd om de ringtank te kunnen plaatsen.

Zoals eerder genoemd, is bij inbouw een tankkast nodig voor het afvangen van gassen uit de tank. Deze tankkast neemt ook enige ruimte in beslag waar rekening mee moet worden gehouden. Sommige auto's hebben een hele ronde wielbak, waardoor de tankkast tegen de rand van de kuip zou komen. In dit soort gevallen wordt er meestal een MultiValve ringtank i.p.v. 4-Gats tank gebruikt.

Basis Montage-instructies met spanhaken / stripmateriaal:

In het geval van LPG-inbouw in een metalen reservewielbak worden er meestal spanhaken (spanhaakset) worden gebruikt. Hiermee trekt u de ringtank naar beneden tegen de bodem van de reservewielbak aan.

De spanhaken dienen minimaal te zijn voorzien van M8 schroefdraad van kwaliteit 8.8.

Breng isolatie aan tussen het schroefdraad van de spanhaken en tank (m.b.v. bijv. een stuk gasslang over het schroefdraad).

Gebruik grote carrosserieringen en moeren aan weerskanten van de bodemplaat om de spanhaken op te spannen en de tank in de wielbak aan te trekken en te borgen.

Als er niet voldoende spanhaken geplaatst kunnen worden, gebruik dan sterke metalen strippen van de bevestigingsogen naar een nabij gelegen stevig metalen carrosserie deel. Deze bevestigingsmethode mag ook in combinatie met spanhaken. Bijvoorbeeld 2x spanhaak en 2x metalen strip.

In totaal zijn er minimaal 4 bevestigingspunten vereist.

Vergeet niet om de verplichte isolatie tussen de tank en de bodem van de wielbak aan te brengen. Er mag geen metaal op metaal contact worden gemaakt.

Hanteer en respecteer verder de RDW-inbouweisen / NPR-2577-richtlijnen voor een correcte installatie.

 

2. LPG-Inbouw Ringtank verzonken op de plaats van het reservewiel (in een Kunststof wielbak).

In geval dat de auto een kunststof reservewielbak heeft, kan de LPG-tank niet aan de reservewielbak worden bevestigd. In dit geval dienen speciale profielen die dwars over de reservewielbak worden geplaatst en links en rechts aan de carrosserie of balken te worden bevestigd. De ringtank kan vervolgens aan deze profielen worden bevestigd. De tank hangt dan als het ware aan deze profielen.

Als het reservewiel wordt verwijderd, komt er een ruimte vrij waar meestal wel een ringtank in past. Kies hiervoor een ringtank die qua diameter ongeveer overeenkomt met die van het reservewiel en die in de wielbak past. Houd ook rekening met de hoogte van de ringtank en de benodigde ruimte voor de tankkast.

Basis Montage-instructies:

Gebruik voldoende sterke stalen profielen en maak deze op lengte. Bout de profielen bij voorkeur aan bestaande en voldoende sterke bevestigingspunten van de auto. Maak anders hier zelf gaten voor en gebruikt grote carrosserieringen en voldoende sterke bouten.

Maak gaten in het profiel om de tank middels de bevestigingsogen aan de profielen te bouten.

 

Hanteer en respecteer verder de RDW-inbouweisen / NPR-2577-richtlijnen voor een correcte installatie.

 

3. LPG-Onderbouw op de plaats van het reservewiel of op een ander geschikte plek onder het voertuig.

In het geval dat het reservewiel onder de auto is geplaatst, is het een goede optie om de ringtank daarvoor in de plaats te monteren.

 

Als het reservewiel wordt verwijderd, komt er een ruimte vrij waar meestal wel mooi een ringtank past. Kies voor een ringtank die qua diameter ongeveer overeenkomt met die van het reservewiel en die op deze plek past. Houd rekening met de minimale afstand van 10 cm t.o.v. hitte bronnen. zoals een uitlaat. Indien nodig kan dit worden opgelost door het plaatsen van een hitteschild tussen de hittebron en tank.

Houd ook rekening met de hoogte van de ringtank. Vaak wordt er gekozen voor een hogere ringtank ten einde meer liters te kunnen tanken. Maar de afstand tussen het wegdek en de onderkant van de tank mag niet minder dan 20 cm bedragen in de rijstand van de auto. (RDW-voorschrift)

Soms is het nodig om bepaalde onderdelen te verwijderen, zoals bijvoorbeeld de constructie om het reservewiel onder de auto te bevestigen. (Indien mogelijk kunt u deze onderdelen bewaren, voor het geval dat de tank er weer een keer uitgebouwd zou worden.)

Bij onderbouw (= buiten) is een gasdichte tankkast niet persé nodig voor het afvangen van gassen uit de tank, omdat de tank al in de buitenlucht hangt. Wel dient er enige bescherming te zijn aangebracht voor de appendages op de tank.

Basis Montage-instructies:

Als er ruimte voor is, kan de ringtank direct tegen de bodem van het voertuig of anders wellicht tegen chassisbalken aan worden bevestigd. Maar vaak zijn er wel enige extra onderdelen nodig om het passend te maken. Zoals bijvoorbeeld opvulbussen die een afstand tussen de bevestigingsogen en de bodem van het voertuig opvullen.

Voor sommige voertuigen worden ook speciale profielen / steunen of frames gemaakt die de tank mooi en gemakkelijk doen passen onder het voertuig.

Gebruikt grote carrosserieringen en voldoende sterke bouten.

Hanteer en respecteer verder de RDW-inbouweisen / NPR-2577-richtlijnen voor een correcte installatie.

 

TIP bij onderbouw!

In geval van LPG-onderbouw, bevelen we u aan de tank en kleppen te voorzien van een beschermde transparante coating voor een langere levensduur. Breng een lange reis / jaarlijks een nieuwe beschermende coating aan nadat u eerst de tank heeft laten drogen en zand en vuil heeft verwijdert.

Verdere Tips en Veiligheidsinstructies

Zorg voor een correcte installatie!

Laat bij voorkeur een LPG-Tank door een erkend LPG-specialist installeren! De meeste belangrijke veiligheidseisen zijn:

- Deugdelijk bevestiging (RDW LPG-inbouweisen / NPR-2577-richtlijn)

- Plaats LPG-Tanks niet in de cabine, maar alleen in de buitenlucht of in een afgescheiden en met de buitenlucht verbonden ruimte. Uitzondering op deze regel is als de LPG-tank voorzien is van een gasdichte tankkast en deze wordt ontlucht via ontluchtingsslang en een bodemontluchter.

- Bij onderbouw is een minimale bodemspeling van (20 cm) vereist.

- Minimaal 10 cm van hitte bronnen vandaan, zoals bv een uitlaat.

- Leidingen mogen niet het laagste deel van het voertuig zijn.

- Zie verdere instructies in voorschriften en in handleidingen van de gebruikte producten.

Laat de gehele installatie keuren door een bevoegde autoriteit.

 

TIP! Bij het vullen voor de eerste keer

Sluit bij het pompstation eerst alleen de vulslang van het pompstation aan op de vulaansluiting van je systeem. Dan stroomt er LPG dat in de vulslang van het pompstation zit al direct in je tank / gasfles zonder dat je echt hoeft te gaan tanken (op de knop van hoeft te drukken). Op deze manier heb je al meteen drukopbouw in de tank en kan je testen of alles lekvrij is aangesloten. Doe dit door goed te ruiken en eventueel een plantenspuit met zeepsop op de diverse koppelingen te spuiten. Als je dan een lek op probleem zou constateren, dan hoef je niet eerst weer een hoop LPG uit de tank te laten stromen. Pas als je weet dat alles lekvrij en goed aangesloten is, ga dan pas de tank echt vullen.

 

TIP! Roestprefentie

Bij het plaatsen van een tank is het vaak nodig om te slijpen en te boren in originele plaatwerk van het voertuig. Zorg ervoor dat u alle ijzerdeeltjes goed verwijdert, voordat u de tank plaatst en dat u al het bloot liggende metaal van een beschermende coating voorzien (lak of tectyl) om te voorkomen dat er roestvorming ontstaat.

 

TIP! Vraag ons om voorbeeld foto's

We hebben van diverse LPG-Tank Installaties in auto's informatie en foto's verzameld. Als u bij ons een tank besteld, kunnen we deze informatie met u delen (indien aanwezig). Hopelijk kunnen we u zo een indruk geven hoe de tank te bevestigen. Vraag ons bij uw bestelling of we informatie beschikbaar hebben, en geef hierbij duidelijk op om welk voertuig het gaat (merk, model, bouwjaar, etc.).

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is louter als hulpmiddel bedoeld. Er kunnen geen rechten aan dit artikel worden ontleent. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de RDW LPG-inbouweisen of NPR-2577-richtlijn) zijn altijd leidend.

Lees verder onze volledige disclaimer hier.

All images are Copyright protected.

Comments

No comment at this time!

Leave your comment

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december